שומה לפי מיטב השפיטה

שומה לפי מיטב השפיטה היא שומת מס שקובע פקיד שומה או מנהל מס שבח לנישום מפני שפקיד השומה או מנהל מס

שבח חולק על ההכנסה ו/או על ההוצאות שדווחו על-ידי הנישום או משום שהנישום לא הגיש את הנתונים על הכנסותיו.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ