שומת מס

הערכה של סכום המס שיש להטיל על הנישום (יחיד או חברה).

שומת מס יכול שתהיה שומה זמנית או שומה סופית. שומה יכולה להיות כזו המאשרת את הדוח על ההכנסות שהגיש הנישום, או כזו המוסיפה לו הכנסה, או לא מתירה הוצאות, או ניכוי, לפי מיטב שפיטתו של פקיד המס.

פקיד המס רשאי להוציא גם שומה לפי מיטב השפיטה בהיעדר דיווח מצד הנישום בין בגין הכנסה שנתית ובין בגין עסקה הונית חד-פעמית.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ