שותפות מוגבלת

שותף יכול להיות שותף מוגבל, ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף שאינו מוגבל.

שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת.

למעשה שותפות מוגבלת היא מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ