שותפות

שותפות היא התאגדות משפטית, בין מספר בני אדם המנהלים יחד עסק לשם הפקת רווחים, ואינם מאוגדים באופן אחר כמו חברה בע"מ, עמותה וכו'.

פקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה – 1975 מסדירה את מעמדן החוקי של השותפויות בישראל.

שותפות נוצרת באמצעות הסכמת חבריה. אין צורך ברישומה אצל רשם השותפויות. השאלה האם קשר מסחרי בין מספר בני אדם יוצר שותפות כמשמעה בדין נבחנת על פי הנסיבות.

ישנן שותפויות שחלה עליהן חובה להירשם ברשם השותפויות. לגבי יתר השותפויות – שותפויות המעוניינות בכך,יכולות להירשם אצל רשם השותפויות.

בשותפות יכולים להתאגד שני חברים ויותר. החוק הישראלי מגביל את מספר השותפים לעשרים, פרט לשותפויות של עורכי דין ורואי חשבון המוגבלת לחמישים חברים.

חלוקת רווחי השותפות בין השותפים נעשית לפי המוסכם ביניהם.

בניגוד לצורות אחרות של התאגדות, כגון חברה בע"מ, הם חבים בחובות השותפות באופן אישי. עם זאת, שותף יכול להיות שותף מוגבל, ואז לא יהיה חייב בחובות השותפות מעבר לסכום השקעתו ההתחלתית, אך חלות עליו מגבלות מסוימות שאינן חלות על שותף שאינו מוגבל.

שותפות בה ישנו שותף מוגבל נקראת שותפות מוגבלת.

למעשה שותפות מוגבלת היא מעין גוף משפטי המצוי בין החברה ובין השותפות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ