שטרות לגבייה (לקבל)

פירוש המונח שטרות לגביה הינו סך כל השטרות ושטרי החליפין המסחריים שפירמה קיבלה ושכנגדם צריכים להתקבל כספים, בדרך-כלל בתמורה לסחורות ולשירותים שסופקו, שטרות שיהיה על הלקוחות לפרוע במועד הפדיון שלהם.

במקרה שהלקוח העביר שטרות לגביה הפירמה יכולה להעביר שטרות אלה לספקים במקום תשלום, או לעשות ניכיון לגבם, או לתתם כבטחון להלוואה.

שטרות לגביה הינו סעיף מאזני.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ