שטרות לפירעון

המונח שטרות לפירעון מציין את הסכום הכולל של השייקים והשטרות שהפירמה חייבת לנושיה,שמועד פירעונם טרם חל, או שטרם נפרעו בבנק.

מרבית השטרות של הפירמה נמצאים בידי הספקים, ומהווים חלק בלתי נפרד מהאשראי שהיא מקבלת מהם.

שטרות לפירעון נכללים כסעיף בין סעיפי המאזן.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ