שטר חוב

שטר חוב הינו מסמך משפטי מסחרי הדומה במהותו לשיק. בשטר החוב מתחייב נותן (עושה) השטר לשלם במועד מוגדר סך כספי נקוב לפקודת האוחז בשטר.

בדומה לשיק, שטר החוב ניתן להיסב והחתמת הלקוח עליו מבטיחה כי האוחז בשטר יוכל להציג את השטר לפירעון במידה ועושה השטר לא עמד בהתחייבויותיו.

האמור לעיל מותנה בכך שהשטר שלם וכתוב בהתאם לחוק, המחזיק בו קבלו בתום לב ולפני זמן הפירעון, ולא הבחין בשום פגם בו או בשום פגם בזכות החזקה של מוסר בשטר.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ