שיטת היוון תזרימי המזומנים (D.C.F)

זוהי אחת השיטות להערכת שווי חברות.

על פי שיטה זו יש לנתח את ביצועי החברה בעבר ולערוך תחזית על בסיס הנחות שונות לגבי הפעילות העתידית של החברה.

את התחזית יש לבנות תוך התייחסות בין השאר לגורמים הבאים :

  • צמיחת הענף בו פועלת החברה בעבר וסיכוייו לגדול בעתיד.
  • חלקה של החברה בענף תוך התייחסות לגודלה היחסי, היתרונות והחסרונות שלה, אופי הלקוחות והספקים, אופי המתחרים וכדו'.
  • תוכניות ופרויקטים עתידיים של החברה.
  • הטבות מס עתידיות של החברה כגון: הפסדים לצרכי מס, מפעלים מאושרים וכו'.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ