שיטת הערך הנכסי

זוהי אחת השיטות להערכת שווי חברות.

על פי שיטה זו השווי של החברה הוא סה"כ שווי השוק של כל הנכסים בניכוי שווי השוק של כל ההתחייבויות.

שווי השוק של נכס או התחייבות מהווה למעשה את המחיר בין מוכר מרצון לקונה מרצון לגבי הנכס או המחיר שצריכה החברה לשלם כדי לסלק את ההתחייבות ממאזנה.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ