שיטת הרווח הגולמי

שיטה האומדת את עלות מלאי הסגירה על-ידי כך שבראשונה מיחסים שיעור רווח ברוטו למכירות, כשעל ידי כך מגיעים לאומדן של עלות המכר.

לאחר-מכן מפחיתים את עלות המכר מסחורות הזמינות למכירה (מלאי פתיחה פלוס קניות; או פלוס עלות מוצרים שיוצרו בפירמה יצרנית).

שיטה זו נהוגה בחברות יצרניות ודוחות ביניים. מכיוון שהשיטה תלויה באומדנים, יש לתקן אותה מדי פעם בפעם על-פי המלאי הפיסי.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ