שיטת מכפיל הרווח

זוהי אחת השיטות להערכת שווי חברות.

על פי שיטה זו יש לאתר חברות ציבוריות דומות מבחינת המאפיינים והיחסים הפיננסיים לחברה המוערכת כאשר יש למצוא מכנה משותף בין החברה הציבורית לחברה המוערכת בתחומים כגון, הענף בו פועלת החברה, מגוון המוצרים, מספר העובדים, מחזור המכירות, שיעורי הצמיחה וכדו'.

ערכה של החברה המוערכת ייגזר מערכה של החברה הציבורית באופן הבא :

שווי החברה המוערכת = מכפיל הרווח (של החברה הציבורית הדומה) * רווח שנתי נקי של החברה המוערכת.

 

ואם כן עולה כי :

מכפיל הרווח = מחיר המניה חלקי הרווח למניה

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ