שיעבוד

  1. בטחונות שנותן לווה למלווה להחזרת תשלום שהוא חייב לו. ישנן שתי צורות של שעבודים: שיעבוד קבוע ושיעבוד צף. בשני המקרים בעלי החוב אינם מתערבים בניהול עסקי הלווה, כולל לגבי הנכסים המשועבדים. שעבוד שונה ממשכון בכך שהנכס עליו מוטל השעבוד נשאר בידי החייב, בעוד שנכס הנתון במשכון נמסר על-ידי החייב לבעל החוב, היכול להחזירו לממשכן.
  2. מונח אחר למונח עכבון.
  3. כל זיקה חיצונית לרכוש, שיש לה בסיס חוקי, כגון: זכות, עכבון, משכנתא, תביעה, או התחייבות אחרת. שעבוד כזה ממעיט את זיקתו של האדם שהוא הבעלים של הרכוש, אבל אינו, בהכרח, מונע העברה של הקניין על הרכוש לאחר, אלא רק מקטינה בדרך-כלל את ערכו.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ