שיק שטרם נפרע

שיק שטרם נפרע הינו שיק שנכתב ונשלח על-ידי עושהו, אבל טרם הוצג לפירעון בבנק שאליו מופנה, במועד המסוים שבו נערכת ביקורת / בדיקה.
נגישות