שיק

שיק הינו מסמך שבו הוראה בכתב לבנק לשלם מחשבון העו"ש של נותן השיק את הסכום הנקוב בשיק, במועד הנקוב בשיק.

לכל שיק יש שלושה צדדים :

  • המושך – האדם/פירמה הכותב את השיק וחותם עליו.
  • הנמשך – הבנק עליו רשום השיק.
  • המוטב / הנפרע – מי שלזכותו נרשם השיק.

המוטב יכול להעביר את השיק ולסחור בו ע"י חתימה על גב השיק. במקרה כזה המוטב הופך להיות המסב.

הבנק אינו ראשי לפרוע (לשלם) שיק שמועד פירעונו טרם חל.

שיק שעבר מועד פירעונו מעל ל-6 חודשים מאבד את סחירותו והוא מתבטל.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ