שנת מס

תקופה של שנים-עשר חודש, שלגביה נעשים חישובי מס. בדרך-כלל זוהי שנת לוח אלא אם כן אושרה תקופת שומה מיוחדת.

החל ב- 1 בינואר 1987 נקבעה בישראל שנת מס אחידה, המקבילה לשנת לוח, דהיינו שנת המס של כל הנישומים תסתיים ביום 31 בדצמבר.

הסיבות לכך הן: פישוט הליכים וסגירת האפשרות להתחמק מתשלום מס במועד על-ידי ניצול פערים בין שנות מס שונות למגזרים שונים. עם זאת, נקבעו מספר חריגים שעוגנו ברשימה סגורה ושבהם יתאפשר לחברות לערוך דוחות כספיים לתאריכים אחרים מאשר ל- 31 בדצמבר, כגון: חברות בנות של חברות חו"ל, העורכות דוחות למועדים אחרים.

שנת מס שהותרה לנישום והמסתיימת בתאריך אחר מאשר ה– 31 בדצמבר נקראת שנת מס מיוחדת.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ