תאגיד

תאגיד הוא שם כולל להתאגדות של אנשים לגוף משפטי המוכר על-פי החוק.

תאגיד הוא אישיות משפטית ואת חובותיו וזכויותיו הוא שואב מהחוק שלפיו הוקם.

חברה, שותפות, אגודה שיתופית וכו' הן דוגמה לתאגיד.

ישנם תאגידים שקמו עפ"י חיקוק מיוחד המתייחס לאותו תאגיד בלבד (כגון: המוסד לביטוח לאומי, שהוקם על-פי חוק הביטוח הלאומי, או עיריות ומועצות מקומיות, שהוקמו על-ידי שר הפנים בתוקף פקודת העיריות ופקודת המועצות המקומיות ועוד (ראה: תאגיד ממלכתי); או גוף שהחוק מגדירו כתאגיד (לדוגמה: קרן להשקעות משותפות בנאמנות על-פי חוק ניירות ערך).

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ