תיעוד חוץ

תיעוד חוץ הוא כל מסמך בגין פעולה, שנתקבל על-ידי עסק מגורם חוץ. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שנתקבל מגוף אחר, שאינו הפירמה, בשל עסקות שנעשו עימו. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף כוללות כללים לגבי מועד רישומם בספרים ודרכי שמירתם.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ