תיעוד פנים

תיעוד פנים הוא כל רישום בגין פעולה שנעשתה על-ידי העסק והמהווה רישום ראשון של פעולה. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שמוציא הגוף העסקי, ובו תיאור העסקה שבוצעה. מסמך כזה נעשה במספר העתקים כשאת המקור מוסרים לצד השני שנטל חלק בעסקה, והעתקים נשמרים בעסק לרישום .

דוגמאות לתיעוד פנים: תעודת משלוח, חשבונית/ חשבונית עסקה, חשבונית מס, קבלה, חשבונית מס / קבלה, תעודת זיכוי / חיוב.

הוראות ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף כוללות סידרת הוראות לגבי אופן עריכת המסמכים הנדרשים לתיעוד פנים, מועד רישומם ודרכי שמירתם.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ