תעודת משלוח

  1. במסחר – תעודת משלוח היא מסמך שמכין שולח של סחורה,המלווה העברה של סחורות, המפרט את הפריטים שהועברו, כמותם ואופיים, שנמסר למקבל הטובין כך  שהוא יוכל לבדוק אותם. מס הכנסה ומע"מ דורשים כי כל הנפקת סחורה ממחסן  העסק – אף שאינו מיועד למכירה או שהוא מיועד למכירה ללקוח בלתי ידוע (לדוגמה: הובלת טובין לשם מכירה בשוק הפתוח) – ייעשה בלוית תעודת משלוח(או חשבונית), והובלת סחורה ללא הנ"ל תיחשב הפרת הוראות ניהול ספרים, המאפשרת פסילת ספרי הפירמה. הפרטים שיש לכלול בתעודות  משלוח נקבעו בהוראת ניהול ספרים.
  2. מסמך המוכן על-ידי השולח למוביל ונחתם על-ידי הנשגר בעת המסירה כהוכחה למסירת הטובין.
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ