תקבול

תקבול הוא כל סכום שהתקבל בין במזומן, בין בשיק (לרבות שיק דחוי), בין בכרטיס אשראי (כולל פיקדון ובטחון), בין בשטר ובין בכל אמצעי אחר.

בהוראות ניהול ספרים מוגדרים כללים לדרכי ומועדי הרישום של התקבולים.

אי עמידה בהוראות אלו יכולה לגרום לפסילת ספרים ולהטלת סנקציות חמורות על העוסק.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ