תקנון ההתאגדות

תקנון ההתאגדות הוא המסמך היסודי בחברה.

זהו  המסמך שמסדיר את פרטי הארגון הפנימי, את זכויות החברים וחובותיהם, את תשלום הדיבידנד, מספר המנהלים, שכרם,התנאים לזימון אסיפות כלליות, כללי העברת מניות וכדו'.

התקנון נחתם בדרך כלל על ידי מייסדי החברה ומהווה מעין חוקה פנימית של החברה, שבא להסדיר את ההתנהלות הפנימית. תקנון חברה מותאם לצרכים המיוחדים ולאופי הפעילות של החברה, ונערך בזמן ההתאגדות.

בישראל התקנון טעון אישור של רשם החברות ומהווה מסמך יסוד להתאגדות החברה, ורישומה כדין. על התקנון לכלול את שם החברה, מטרות החברה ופרטים בדבר הון המניות הרשום והגבלת אחריות בעלי המניות.

החברה מוסמכת לפעול רק במסגרת מטרותיה הקבועות בתקנון, וכל שינוי בתקנון החברה כרוך בהליך פורמלי מיוחד, המפורט בחוק החברות.

חברה שלא נסחה תקנון ספציפי תפעל לפי התקנון המצוי.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ