תקציב

תחזית או טבלה של פעולות מתוכננות לתקופה מסוימת, המהווה תוכנית שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג.

זוהי הצהרת כוונות של פירמה לעשות מעשים מסוימים בתקופת זמן נתונה, בצורת תוכנית פעולה מפורטת של פירמה, משק, מוסד או ארגון (וגם של פרט), המוצגת במונחים פיסיים וכספיים.

מהאמור לעיל עולה כי התקציב מהווה כלי תכנוני שמאפשר לתכנן את התחזיות הפיננסיות של הפירמה ולהגדיר את המשאבים הדרושים להשגתם, כמו גם, אמצעי להאצלת סמכויות וחופש פעולה ליחידות העסקיות המרכיבות את הפירמה ולמנהלי המחלקות.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ