תקרת ביטוח לאומי

תקרת הביטוח הלאומי היא הסכום שמעבר לו אין משלמים תשלומים לביטוח הלאומי.

דמי הביטוח משתלמים כאחוז מההכנסה, אולם הגביה נעשית רק עד תקרה מסוימת.

 

נגישות