תשואה

ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על השקעה בנכס מסוים (כגון: בניירות ערך, בפיקדון, מהשקעות בנדל"ן וכדו'). ההכנסה או הרווח נמדדים באחוזים מההשקעה בפועל (ולא מהערך הנקוב). אחוז זה מכונה "'שיעור תשואה" שיעור התשואה מבוסס על מחיר הקניה או על מחיר השוק השוטף, בהתאם לצרכים שלגביהם נערך החישוב.

לגורם הזמן חשיבות רבה לגבי שיעור התשואה, וככל שהתמורה המתקבלת קרובה יותר למועד ההשקעה, שיעור התשואה גבוה יותר ולהיפך.

כדי לקבל את שיעור התשואה יש לחלק את ההכנסה במחיר הרכישה ולהתחשב בגורם הזמן, כאמור.

נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ