תשואה

תשואה ההכנסה שמשקיע מקבל בפועל על השקעה בנכס מסוים (כגון: בניירות ערך, בפיקדון, מהשקעות בנדל"ן וכדו'). ההכנסה או הרווח נמדדים באחוזים מההשקעה בפועל (ולא מהערך הנקוב). אחוז זה מכונה "'שיעור תשואה" שיעור התשואה מבוסס על מחיר הקניה או על מחיר השוק השוטף,...

תקרת ביטוח לאומי

תקרת ביטוח לאומי תקרת הביטוח הלאומי היא הסכום שמעבר לו אין משלמים תשלומים לביטוח הלאומי. דמי הביטוח משתלמים כאחוז מההכנסה, אולם הגביה נעשית רק עד תקרה מסוימת....

תקציב

תקציב תחזית או טבלה של פעולות מתוכננות לתקופה מסוימת, המהווה תוכנית שיטתית לשימוש יעיל במקורות מכל סוג. זוהי הצהרת כוונות של פירמה לעשות מעשים מסוימים בתקופת זמן נתונה, בצורת תוכנית פעולה מפורטת של פירמה, משק, מוסד או ארגון (וגם של פרט), המוצגת במונחים פיסיים וכספיים....

תקנון ההתאגדות

תקנון ההתאגדות תקנון ההתאגדות הוא המסמך היסודי בחברה. זהו  המסמך שמסדיר את פרטי הארגון הפנימי, את זכויות החברים וחובותיהם, את תשלום הדיבידנד, מספר המנהלים, שכרם,התנאים לזימון אסיפות כלליות, כללי העברת מניות וכדו'. התקנון נחתם בדרך כלל על ידי מייסדי החברה ומהווה...

תקבול

תקבול תקבול הוא כל סכום שהתקבל בין במזומן, בין בשיק (לרבות שיק דחוי), בין בכרטיס אשראי (כולל פיקדון ובטחון), בין בשטר ובין בכל אמצעי אחר. בהוראות ניהול ספרים מוגדרים כללים לדרכי ומועדי הרישום של התקבולים. אי עמידה בהוראות אלו יכולה לגרום לפסילת ספרים ולהטלת סנקציות...

תעודת משלוח

תעודת משלוח במסחר – תעודת משלוח היא מסמך שמכין שולח של סחורה,המלווה העברה של סחורות, המפרט את הפריטים שהועברו, כמותם ואופיים, שנמסר למקבל הטובין כך  שהוא יוכל לבדוק אותם. מס הכנסה ומע"מ דורשים כי כל הנפקת סחורה ממחסן  העסק – אף שאינו מיועד למכירה או שהוא...

תעודת זיכוי

תעודת זיכוי במידה והקונה מחזיר חלק מהמוצרים או את כולם, המוכר מוציא תעודת זיכוי בהתאם לכמות המוחזרת ולמחיר ששולם. במקביל להנפקת תעודת הזיכוי, מוחזר הסכום המשתמע ממנה לקונה, או לחילופין ניתנת לו הזכות להשתמש בה לקנייה הבאה. תעודת הזיכוי תצא בכפיפות להבנות המסחריות בין...

תיעוד פנים

תיעוד פנים תיעוד פנים הוא כל רישום בגין פעולה שנעשתה על-ידי העסק והמהווה רישום ראשון של פעולה. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שמוציא הגוף העסקי, ובו תיאור העסקה שבוצעה. מסמך כזה נעשה במספר העתקים כשאת המקור מוסרים לצד השני שנטל חלק בעסקה, והעתקים נשמרים בעסק לרישום ....

תיעוד חוץ

תיעוד חוץ תיעוד חוץ הוא כל מסמך בגין פעולה, שנתקבל על-ידי עסק מגורם חוץ. דהיינו: מסמך המלווה עסקה שנתקבל מגוף אחר, שאינו הפירמה, בשל עסקות שנעשו עימו. הוראות ניהול ספרים לצורכי מס הכנסה ומס ערך מוסף כוללות כללים לגבי מועד רישומם בספרים ודרכי...

תיעוד

תיעוד האסמכתא הראשונית המעידה על ביצוע הפעולה בעסק, כגון: קבלה,  חשבונית, תעודת משלוח וכדו'. תיעוד יכול להיות תיעוד פנימי (שהעוסק עורך אותו), כגון: חשבונית וקבלה, ויכול להיות   תיעוד חוץ (התיעוד שהעוסק מקבל, לדוגמא...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ