דיפלציה

דיפלציה זוהי תופעה הפוכה לתופעת האינפלציה. זוהי תופעה כלכלית של ירידה במחיריהם של סחורות ושרותים הגורמת לעלייה בכח הקנייה של המטבע, ולעלייה בערך...

דמי נסיעה

דמי נסיעה כל מעביד חייב בהשתתפות בדמי הנסיעה הממשיים שמוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית – עד לתקרה שנקבעת מפעם לפעם. זכאותו של עובד לקבלת תשלום על הוצאות הנסיעה שהיו לו על מנת להגיע מביתו לעבודה וחזרה לפי מספר ימי העובדה בהם נכח במהלך החודש...

דמי מחלה

דמי מחלה דמי מחלה משולמים לעובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במגבלת מכסת ימי המחלה שצבר העובד. על פי חוק דמי מחלה עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה, עם זכות לצבירה עד למקסימום של 90 יום. בעד היום הראשון למחלה העובד אינו זכאי לתשלום, בעד היום השני והשלישי העובד זכאי ל-% 50...

דמי לידה

דמי לידה גמלה מחליפת שכר המשולמת ליולדת שיצאה לחופשת לידה ושעמדה בתנאי הזכאות לקבלת הגמלה כגון: עבדה בישראל ושולמו בגינה דמי ביטוח לאומי. תקופת חופשת הלידה המזכה בתשלום דמי לידה מחושבת עפ"י מספר החודשים שבהם שולמו בגין העובדת דמי בטוח לדוגמא: 10 חודשים מתוך 14 או...

דמי חגים

דמי חגים עובד זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג בשנה לפי דתו (עובד שאינו יהודי יכול לקבל תשלום ימי חג על פי דתו), אם לא חלו ביום המנוחה השבועי (שבת). עובד אינו זכאי לתשלום עבור יום נוסף בגין חג החל ביום המנוחה השבועית אלא אם כן חל עליו הסכם עבודה, חוזה אישי, הסכם קיבוצי או צו...

דמי ביטוח לאומי

דמי ביטוח לאומי תשלום דמי בטוח לאומי הינו חובה מכוח חוק בטוח לאומי. שיעורי התשלום מבוססים על ענפי הבטוח בהם מבוטח האדם ע"י במוסד לבטוח לאומי כגון: • בטוח אמהות • בטוח ילדים • נפגעי עבודה, • נפגעי תאונות, • אבטלה • נכות, • סיעוד, • זקנה ושאירים, • זכויות עובדים...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ