חשבונית עצמית

חשבונית עצמית חשבונית עצמית היא חשבונית אשר הקונה או מקבל השירות מוציא לעצמו (בהתאם לתנאים המופיעים בחוק מע"מ ותקנותיו). מקובל להוציא חשבוניות עצמיות כאשר נותן השירות או המוכר אינו יכול להוציאן –למשל כאשר הוא אדם פרטי ולא עסק בעל חשבוניות. החשבונית העצמית במקרה...

חשבונית עיסקה

חשבונית עיסקה על פי תקנות מע"מ כל ביצוע עסקה מחייב הפקת חשבונית, גם אם מבצע העסקה איננו עוסק מורשה. עוסקים כאלה מוציאים "חשבונית עסקה". זהו מסמך הכולל את כל הפרטים המכילים חשבונית מס, אלא שהם אינם מוכרים לצרכי התחשבנות עם...

חשבונית מס-קבלה

חשבונית מס-קבלה חשבונית אשר התמורה בגינה משולמת במעמד הוצאת החשבונית, או שהוצאה לאחר קבלת...

חשבונית מס

חשבונית מס חשבונית המופקת על-פי הוראות חוק מס ערך מוסף. בחשבונית מס מתווסף לסכום העסקה, סכום מס הערך המוסף המוטל בגין העסקה, כפי שמוגדר בחוק. חשבונית מס היא המסמך היחיד למעט חשבונית מס / קבלה שניתן לקזז ממנה מס תשומות, ורשאי להפיק אותה רק עוסק המוגדר כעוסק מורשה....

חשבונית

חשבונית חשבונית הינה מסמך מסחרי הכולל פרטים של עסקה בין קונה ומוכר ובין נותן שירות למקבלו. החשבונית, שהיא למעשה דרישת תשלום, מפרטת את הכמות והמחיר המוסכמים של המוצר או השירות אשר סופקו במהלך עסקה בודדת או מספר עסקאות. חשבונית, או בשמה המוכר לציבור "חשבונית...

חשבון נגדי

חשבון נגדי בהנהלת חשבונות כפולה כל פעולה נרשמת פעמיים, כך שצד החובה וצד הזכות תמיד צריכים להיות מאוזנים. לכל פעולה יש אפוא חשבון נגדי, המאפשר ביקורת מיידית על הרישומים החשבונאיים....
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ