יתרה

יתרה סכום התנועות בחובה  פחות סכום התנועות בזכות בחשבון מסוים. אם התוצאה היא חיובית היתרה מכונה "יתרת חובה", ואם שלילית "יתרת...

ייסוף

ייסוף התחזקות המטבע המקומי, באופן בו נשלם פחות שקלים על כל מט"ח (ירידה בשער...

יחס שוטף

יחס שוטף יחס פיננסי המודד את יכולת החברה לעמוד בטווח הקצר, בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה השוטפים. כלומר מדד המסייע בניתוח מצב נזילות החברה.   יחס שוטף = נכסים שוטפים חלקי התחייבויות...

יחסי נזילות

יחסי נזילות יחסים פיננסים המודדים את היכולת של החברה לעמוד בהתחייבויותיה לפירעון חובותיה השוטפים. כלומר יחסים המנתחים את יכולת הפירעון של החברה או את  ההון החוזר שלה   יחסי נזילות המקובלים: יחס גביה יחס מהיר  יחס מחזור מלאי יחס שוטף   יחסי נזילות מכונים גם...

יחס מחזור מלאי

יחס מחזור מלאי מספר הפעמים בשנה שהחברה מגלגלת את  המלאי שלה במהלך השנה. מחזור מלאי מחושב לפי עלות המכר חלקי...

יחס מהיר

יחס מהיר יחס פיננסי המודד את יכולת החברה לעמוד בזמן קצר מאד (מיידי), בפירעון התחייבויותיה ע"י נכסיה ומסייע בניתוח מצב נזילות החברה.    יחס מהיר = נכסים שוטפים בניכוי מלאי חלקי ההתחייבויות השוטפות.    המלאי מנוכה מכיוון שקשה לממשו...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ