לוח סילוקין

לוח סילוקין לוח סילוקין הוא טבלה המציגה את שלבי ההחזר של הלוואה הנפרעת בתשלומים לשיעורין; את הטבלה מחשבים על-פי הסכם ההלוואה, כך שבסיום תקופת ההלוואה יוחזרו במלואם הקרן והריבית. בהסכמי הלוואה נפוצים, כל תשלום תקופתי כולל שני רכיבים: החזר על חשבון הקרן וריבית על יתרת...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ