מס יסף

מס יסף מס יסף הוא מס עשירים המוטל על בעלי הכנסה...

משלח יד

משלח יד פקודת מס הכנסה מגדירה כמשלח יד, מקצוע וכל משלח יד שאיננו עסק. משלח יד מתאפיין בדרך כלל במתן שירותים ועיסוק שאין בו מלאי, ונחשב כהכנסה מיגיעה...

מקצוע חופשי

מקצוע חופשי משלח יד שדרושה בו השכלה גבוהה ו/או התמחות המיוחדים לאותו מקצוע (עיסוק). כגון: רואה חשבון, עורך דין, מהנדס, רופא, אגרונום...

מקדמות בגין הוצאות עודפות

מקדמות בגין הוצאות עודפות סכומים שעצמאים ותאגידים מחויבים לשלם למס הכנסה בגין הוצאות עודפות שאינן מוכרות לצורכי מס כפי שנקבעו בפקודת מס הכנסה. סכום המקדמה לעצמאים ותאגידים מסחריים הוא בשיעור 45% מההוצאה העודפת ואילו למלכ"רים סכום המקדמה הוא בשיעור 90%...

מקדמות מס הכנסה

מקדמות מס הכנסה על פי סעיף 175 לפקודת מס הכנסה, כל נישום חייב לשלם ביום ה – 15 לחודש (לחלק מהנישומים פעם בחודש ולחלק פעם בחודשיים), מקדמה של % מסוים ממחזור עסקאותיו החודשי (למי שמשלם מקדמות בכל חודש) או הדו – חודשי (לנישום המשלם מקדמות פעם בחודשיים), על חשבון המס...

מפקד המלאי (ספירת המלאי)

מפקד המלאי (ספירת המלאי) ספירה פיסית ורישום פרטני של הטובין הנמצאים בבעלות או ברשות הפירמה, כולל טובין אשר נמצאים אצל אחרים (למשל, סחורה שנשלחה לעיבוד, סחורה במחסני ערובה וכ"ד), נכון לתאריך...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ