נייר ערך

נייר ערך ניירות ערך הם מניות, אגרות – חוב, כתב אופציה ונייר ערך מסחרי שיש להם ערך כספי מסוים. המוסמכים להנפיק אותם הם חברה ציבורית, אגודה שיתופית, או הממשלה. ניירות ערך נסחרים בבורסה, שוק מוסדר ומפוקח, בו קונים ומוכרים נפגשים על מנת לבצע עסקאות בניירות ערך,...

ניהול ספרים

ניהול ספרים כל עוסק בין אם עצמאי ובין אם תאגיד חייבים בניהול ספרים. ספרים שאותם חייב העוסק לנהל לצורך מע"מ הם את אותם הספרים (פנקסים) שהוא חייב לנהלם לצורך מס הכנסה. חברה חייבת  בניהול ספרים לפי רישום כפול (דו צידי)  אילו עוסק עצמאי מנהל רישום חד צידי (תקבולים...

נאמנות

נאמנות על פי סעיף 75ג לפקודת מס הכנסה נאמנות היא הסדר שעל פיו מחזיק נאמן בנכסי הנאמן לטובת נהנה, שנעשה בישראל או מחוץ לישראל, בין אם הוא מוגדר על פי הדין החל עליו כנאמנות ובין אם הוא מוגדר...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ