ספר תקבולים – תשלומים

ספר תקבולים – תשלומים ספר המשמש לרישום התקבולים והתשלומים בעסק. זהו ספר חשוב ביותר משום שממנו מתקבלת התוצאה של ההכנסה החייבת. בתקבולים תשלומים רושמים את כל התקבולים (הכנסות) ואת כל התשלומים(הוצאות) הנוגעים לפעילות העסקית באחת מהדרכים הבאות: בעלי מקצועות חופשיים...

ספר קופה

ספר קופה ספר המשמש לרישום התקבולים שנתקבלו בעסק. בהוראות ניהול ספרים נקבע מתי יש לנהל ספר קופה ומתי אין חובה שכזו, למשל: עוסק שמפקיד את כל תקבוליו בבנק יכול שלא לנהל ספר קופה בכלל, ובמידה שהוא מפקיד סוג מסוים של תקבולים (למשל מזומנים) לא לנהל את ספר הקופה לגבי אותו...

ספרי חשבונות

ספרי חשבונות הספרים שהעוסק חייב בניהולם בהתאם לדרישות...

ספר הזמנות

ספר הזמנות הוראות ניהול ספרים קובעות כי : (א)   ספר הזמנות יהיה ספר כרוך. (ב)   בספר ההזמנות יירשמו – (1)    מספר סידורי של ההזמנה; (2)    תאריך קבלת ההזמנה; (3)    שם המזמין ומענו; היה מענו של הלקוח ידוע לנישום – אין חובה לציינו; (4)    תיאור הטובין או...

סכום אינפלציוני

סכום אינפלציוני סכום אינפלציוני הוא חלק רווח ההון השווה לסכום שבו עולה יתרת המחיר המקורי המתואם על יתרת המחיר...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ