עתודה

עתודה עתודה היא סעיף מאזני, הכולל את סכומי הכסף שהפרישה החברה לטובת תשלומים מוגדרים שישולמו בעתיד. למשל: הפרשה בגין סיום יחסי עובד – מעביד, הפרשה לחופשה, הפרשה לתשלומי הבראה, הפרשה למס...

ערך נקוב

ערך נקוב ערך נקוב הינו הערך נומינלי המייצג את השקעתו המינימאלית של בעל המניות בחברה. ערך זה מציין את חלקו של נייר הערך בהון החברה, ומהווה את הבסיס לזכויות המוענקות לבעלי המניות למשל :  חלוקת הדיבידנד, זכויות (כח) ההצבעה...

ערך נוכחי נקי / ע.נ.נ. (NPV)

ערך נוכחי נקי / ע.נ.נ. (NPV) מדובר בשיטה לחישוב כדאיות השקעה. נוסחת ה – ע.נ.נ.  מחשבת את הערך הנוכחי של תזרים מזומנים בניכוי עלות ההשקעה, אשר צפוי להתקבל...

ערך נוכחי/ ערך מהוון

ערך נוכחי/ ערך מהוון ערך נוכחי (או ערך מהוון) הוא הערך בהווה של סכום כסף שאמור להתקבל במועד כלשהו בעתיד. הערך הנוכחי נמוך מן הערך בעתיד בשיעור הריבית המצטברת במשך אותה...

ערבות בנקאית

ערבות בנקאית ערבות בנקאית היא ערבות הניתנת על ידי הבנק. מדובר בהתחייבות נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה של הבנק לערוב לסילוק חובותיו של הנערב. היות שהבנק נחשב לערב בעל אמינות גבוהה  והיות שמדובר בהתחייבות נפרדת, עצמאית ובלתי תלויה הופכים את הערבות הבנקאית לאמצעי ביטחון טוב,...

ערבות אישית

ערבות אישית ערבותו האישית של אדם או תאגיד לסילוק חובותיו של אחר...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ