פשיטת רגל

פשיטת רגל פשיטת רגל היא מצב משפטי המכיר באי יכולת של אדם לשלם את חובותיו הכספיים. אדם שהוכרז כפושט רגל, בית המשפט ממנה לו נאמן שתפקידו לכנס את הנכסים לרבות נכסיו האישיים של פושט הרגל, ומימושם לצורך השבת החובות לנושים. משהוכרז אדם כפושט רגל ועד למועד סיום תהליכי פשיטת...

פרמיה (על מניות)

פרמיה (על מניות) ההפרש בין המחיר שהמניה הונפקה בפועל לבין הערך הנקוב שלה. הפרמיה על מניות היא סעיף מאזני המוצג במסגרת ההון...

פריסת פיצויי פיטורין

פריסת פיצויי פיטורין המנגנון הנ"ל נוצר מתוך מטרה לווסת את נטל המס בגין פיצויי הפיטורין. פקיד השומה רשאי לאשר פריסה של סכום הפיצויים החייבים במס לשנים שלאחר שנת הפרישה. הפריסה תיעשה בהתאם לכללים הבאים : תקופת הפריסה המרבית הנה 6 שנים המתחילות בשנת הפרישה. בשל כל 4...

פקודות מס הכנסה

פקודות מס הכנסה בישראל מוטל מס ההכנסה מכוחה של פקודת מס הכנסה, ובגבייתו עוסקת רשות המסים...

פעילות מופסקת

פעילות מופסקת מבחינה חשבונאית פעילות מופסקת היא מרכיב של תאגיד העומד בשלשת התנאים הבאים : 1. התאגיד על פי תכנית אחת ביצע את אחת מהפעולות הבאות : א) מימש את המרכיב הנ"ל בשלמותו על ידי מכירת המרכיב בעסקה אחת או הפריד את הבעלות באותו המרכיב והעבירה לבעלי המניות של...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ