רשם השותפויות

רשם השותפויות מי שתפקידו לרשום שותפויות בפנקס השותפויות. רשם השותפויות מתמנה על-ידי שר המשפטים ותפקידיו הם בעיקר: לרשום את שם השותפות  מהות העסק מקומו הראשי של העסק שמו המלא של כל שותף ומענו, שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את עניני השותפות ולחתום בשמה בתקופת קיומה של...

רשם המשכונות

רשם המשכונות מי שמופקד על רישום משכונות. כל אדם רשאי לעיין בספר, בתיק ובכרטסת המשכון בנוכחותו של עובד הלשכה ובפיקוחו, ורשאי לקבל מאת הרשם אימות להעתקים של מסמכים או של רישומים השמורים בלשכה תמורת תשלום אגרה, כנקבע...

רשם המקרקעין

רשם המקרקעין נושא תפקיד ממשלתי שאחראי על רישום עסקות בנכסי דלא-ניידי בספרי הרישום הממשלתיים הרשמיים, המנוהלים על-פי סימנים מזהים של המקרקעין (גושים וחלקות), ומשקפים את השתלשלות הבעלות בהם, זכויות חכירה שהוענקו, שעבודים שניתנו, לרבות הערות אזהרה שנרשמו על אותם...

רשם החברות

רשם החברות מי שתפקידו לרשום חברות והתאגדויות בפנקס החברות. רשם החברות מתמנה על-ידי שר המשפטים, ותפקידיו העיקריים כוללים: רישום חברות וניהול פנקס החברות. לנהל את תיקי החברות באופן שלגבי כל חברה. יוגשו המסמכים שיש להגישם וכל מסמך ייבדק ויותאם לחוק ולמידע שכבר מצוי במאגר...

רשימון יצוא

רשימון יצוא זהו מסמך מרכזי במסגרת תהליך יצוא הטובין לחו"ל. במסמך זה מפורטים נתוני המשלוח המיועדים לייצוא, כגון: הרכב הסחורה ואריזתה, יעד המשלוח, מידות ומשקולות, פרטי היבואן, תנאי המשלוח וכו'. רשימון היצוא מאומת ומאושר על ידי המכס על פי הצהרת...

רשימון יבוא

רשימון יבוא זהו מסמך המהווה בסיס לשחרור הטובין  מהמכס במדינת היבוא. ברשימון היבוא מופעים פרטי המשלוח כגון: כמות הסחורה, ערך הסחורה לפי החשבונית, אריזה, דמי הובלה וכדו'. כמו כן הוא כולל פרטים על האוניה, הכוללים את שמה, נמל היציאה, נמל היעד, מספר שטר מטען...
נגישות
התחל את הצ'אט
רוצים עוד מידע? צרו איתנו קשר בוואטסאפ